Participation packages

Pachete de participare |

[English version HERE]

LUMEN EDU International Scientific Conference – Education, Quality & Sustainable Development | 22 – 23 noiembrie, 2017 | Bucuresti, Romania 

Pentru aceasta editie organizatorii conferintei pun la dispozitie urmatoarele pachete de participare:

#1 Pachet pentru publicul larg

» participare fara sustinerea unei lucrari stiintifice – participare ca auditoriu la workshopuri si sesiuni de lucrari (COD: EDUPack#1)
Servicii incluse:
» Acces liber la sesiuni plenare de deschidere, tematice si inchidere
» Acces liber la sesiuni de comunicari
» Acces liber la workshopuri
» Programul tiparit al conferintei
» Diploma de participare generala la lucrarile conferintei + diploma de participare specifica fiecarui workshop la care participi
» Acces la masa de pranz tip catering
» Acces la coffee breaks
Taxa de participare: 15 euro/persoana


#2 Pachet disponibil pentru cadre didactice preuniversitare, formatori si personal didactic auxiliar (COD: EDUPack#2)

» participare cu sustinere & publicare lucrare stiintifica
– lucrari acceptate doar cu unic autor, doar in domeniile specifice cadrelor didactice preuniversitare
Participare directa (oral) sau indirecta (poster) + publicare in volum cu ISBN – Editura acreditata – in limba romana
Servicii incluse:
» Acces liber la sesiuni plenare de deschidere, tematice si inchidere
» Acces liber la sesiuni de comunicari
» Acces liber la workshopuri
» Posibilitatea sustinerii lucrarii intr-o prezentare de 10 minute (sustinerea orala/prezenta fizica a cel putin unuia din autori este obligatorie)/ Posibilitatea expunerii lucrarii de tip poster, in format tiparit in spatiul dedicat sesiunilor poster (prezenta fizica este recomandata, insa nu obligatorie)
» Includerea posterului pe DVD-ul conferintei
» Promovarea posterului pe pagina de Facebook a Centrului de Conferinte LUMEN
» Programul tiparit al conferintei
» Volumul tiparit de abstracte (working papers)
» Materialele conferintei in format electronic (CD) (e-book working papers, posterele conferintei; inregistrarile prezentarilor tip virtual)
» Diploma de participare generala la lucrarile conferintei + diploma de participare specifica fiecarui workshop la care participi
» Acces la masa de pranz tip catering
» Acces la coffee breaks
» Ecuson
Bonus #1: 2 volume LUMEN la alegere la registration desk; Bonus #2: un ghid de bune practici in scrierea academica
» publicare in volum cu ISBN – Volum de proceedings cu ISBN (in limba romana) – Editura LUMEN (45 euro inclus si disponibil doar pentru  pachetul EDUPack#2 )

 

 

 

Publicarea in acest volum este destinata participantilor care au achizitionat pachetul EDUPack#2 (#2 Pachet disponibil pentru cadre didactice preuniversitare, formatori si personal didactic auxiliar). Volumul va fi publicat de Editura LUMEN si indexat in CEEOL, RePeC, EconPapers.
Taxa pachet: 45 euro / lucrare (participare & publicarea lucrarii doar daca lucrarea in extenso a fost acceptata in urma evaluarii)

#3 Pachet cadre didactice universitare, cercetatori, masteranzi si doctoranzi (COD: EDUPack#3)
Participare cu sustinere lucrare stiintifica (in cazul in care se doreste publicarea lucrarii, primul autor sau autorul corespondent trebuie sa opteze pentru “Participare cu sustinere & publicare lucrare stiintifica”). Fiecare dintre coautori va alege acest pachet de participare, pachetul adresandu-se autorului, nu lucrarii.

» participare directa (prezentare orala in sesiuni sau in workshop)
Servicii incluse:
» Acces liber la sesiuni plenare de deschidere, tematice si inchidere
» Acces liber la sesiuni comunicari
» Acces liber la workshopuri
» Posibilitatea sustinerii lucrarii intr-o prezentare de 10 minute (sustinerea orala/prezenta fizica a cel putin unuia din autori este obligatorie)
» Programul tiparit al conferintei
» Volumul tiparit de abstracte (working papers)
» Materialele conferintei in format electronic (CD) (e-book working papers, posterele conferintele; inregistrarile prezentarilor tip virtual)
» Diploma de participare generala la lucrarile conferintei + diploma de participare specifica fiecarui workshop la care participi
» Acces la masa de pranz tip catering
» Acces la coffee breaks
» Ecuson
Bonus #1: 2 volume LUMEN la alegere la registration desk;
Bonus #2: un ghid de bune practici in scrierea academica
Taxa de participare: early – 35 euro; normal – 55 euro; late – 75 euro

» participare indirecta (cu prezentare tip poster)
Servicii incluse:
» Acces liber la sesiuni plenare de deschidere, tematice si inchidere
» Acces liber la sesiuni comunicari
» Acces liber la workshopuri
» Posibilitatea expunerii lucrarii de tip poster, in format tiparit in spatiul dedicat sesiunilor poster al conferintei (prezenta fizica este recomandata, insa nu obligatorie)
» Includerea posterului pe DVD-ul conferintei
» Promovarea posterului pe pagina de Facebook a Centrului de Conferinte LUMEN
» Programul tiparit al conferintei
» Volumul tiparit de abstracte (working papers)
» Materialele conferintei in format electronic (CD) (e-book working papers, posterele conferintele; inregistrarile prezentarilor tip virtual)
»Diploma de participare generala la lucrarilor conferintei + diploma de participare specifica fiecarui workshop la care participi
»Acces la masa de pranz tip catering
»Acces la coffee breaks
»Ecuson
Bonus #1: 2 volume LUMEN la alegere la registration desk;
Bonus #2: un ghid de bune practici in scrierea academica
Taxa de participare: 55 euro;

» participare indirecta (prezentare virtuala – media room)
Servicii incluse:
»Prezentarea lucrarii pre-inregistrate, in cadrul unor sesiuni dedicate prezentarilor tip virtual
»Includerea prezentarii in DVD-ul conferintei distribuit tuturor participantilor
»Diseminarea prezentarii preinregistrate pe canalele Youtube ale organizatorului
»Materialele conferintei in format electronic (DVD) (e-book working papers, posterele conferintei; inregistrarile prezentarilor tip virtual; Programul electronic al conferintei)
»Diploma de participare generala la lucrarile conferintei
Taxa de participare: early – 35 euro; normal – 55 euro; late – 75 euro (pachet indisponibil persoanelor afiliate la institutii din Romania)[English version HERE]


Participation packages |

LUMEN EDU International Scientific Conference – Education, Quality & Sustainable Development | November 22 – 23, 2017 | Bucharest, Romania 

For this edition, the conference organizers provide the following participation packages:

#1 Audience package
»participation with no scientific work presentation – participation in scientific sessions and workshops (COD: EDUPack#1)
Included services:
»Free access to open, thematic and closing plenary sessions
»Free access to communication sessions
»Free access to workshops
»Printed conference program
»General certificate of participation in the conference + the certificate of participation specific to each workshop you attend
»Access to catering lunch
»Access to coffee breaks
Participation fee: 15 euro / person

#2 Package available to pre-university teachers, trainers and auxiliary teaching staff (COD: EDUPack#2)
»Presenting & publishing scientific work
– only papers with single author are accepted, only in the fields specific to the pre-university teachers
Direct (oral) or indirect (poster) + volume publication with ISBN – Accredited Publishing House – in Romanian language
Included services:
»Free access to open, thematic and closing plenary sessions
»Free access to communications sessions
»Free access to workshops
»10 minutes presentation of your paper (the oral presentation/ physical presence of at least one of the authors is compulsory) Possibility to display the poster paper in printed format in the conference poster space (physical presence is recommended, but not mandatory)
»Including the poster on the DVD of the conference
»Promotion of the poster on the Facebook page of the LUMEN Conference Center
»Printed conference program
»Printed Abstracts volume (working papers volume)
»The conference materials in electronic format (DVD) (e- book working papers volume, conference posters, virtual presentations)
»Diploma of general participation in the works of the conference + the participation diploma specific to each workshop you attend
»Access to catering lunch
»Access to coffee breaks
»Badge
Bonus # 1: 2 LUMEN volumes at your choice – to be picked up from the registration; Bonus # 2: A Guide to Good Practice in Academic Writing
»Publication in ISBN Proceedings volume (Romanian language) published by accredited publishing house  – LUMEN Publishing House (included and available only for the package EDUPack#2 )

  •  
  • The publication in this volume addresses to participants who have purchased the EDUPack # 2 package (# 2 Package available for pre-university teachers, trainers and auxiliary teaching staff). The volume will be published by LUMEN Publishing House and indexed in CEEOL, RePeC, EconPapers.

Package fee: 45 euro / work (participation & publication of the paper – if accepted after peer review evaluation)

#3 Package for Academics, researchers, MA and PhD students (COD: EDUPack#3)
Scientific Scientific Participation (if the paper is to be published, the first author or the corresponding author must opt ​​for “Scientific Participation Supporting & Publishing”). Each colleague will choose this package, the package addressing the author, not the papers.

»Direct participation (oral presentation in sessions or in workshop)
Included services:
»Free access to open, thematic and closing plenary sessions
»Free access to communications sessions
»Free access to workshops
»Possibility to support the paper in a 10 minute presentation (physical presence of at least one of the authors is mandatory)
»Printed conference program
»Printed Abstracts volume (working papers volume)
»The conference materials in electronic format (DVD) (e- book working papers volume, conference posters, virtual presentations)
»Diploma of general participation in the works of the conference + the participation diploma specific to each workshop you attend
»Access to catering lunch
»Access to coffee breaks
»Badge
Bonus # 1: 2 LUMEN volume at your choice at the registration desk
Bonus # 2: A Guide to Good Practice in Academic Writing
Participation fee: early – 35 euro; Normal – 55 euro; Late – 75 euros

»Indirect participation (poster presentation)
Included services:
»Free access to open, thematic and closing plenary sessions
»Free access to communications sessions
»Free access to workshops
»Possibility to display the poster paper in printed format in the conference poster space (physical presence is recommended but not compulsory)
»Including the poster on the DVD of the conference
»Promotion of the poster on the Facebook page of the LUMEN Conference Center
»Printed conference program
»Printed conference program
»Printed Abstracts volume (working papers volume)
»The conference materials in electronic format (DVD) (e- book working papers volume, conference posters, virtual presentations)
»Diploma of general participation in the works of the conference + the participation diploma specific to each workshop you attend
»Access to catering lunch
»Access to coffee breaks
»Badge
Bonus # 1: 2 LUMEN volumes at your choice – to be picked up from the registration; Bonus # 2: A Guide to Good Practice in Academic Writing
Participation fee: 55 euro;

»Indirect attendance (virtual presentation – media room)
Included services:
»Presentation of the pre-recorded works, in sessions dedicated to virtual presentations
»Inclusion of the presentation in the DVD of the conference, distributed to all participants
»Dissemination of the pre-recorded presentation on the organizer’s Youtube channel
»Electronic conference materials  (DVD) (e-book working papers, conference posters, virtual presentation recordings, conference electronic program)
»Electronic Diploma of general participation in the conference proceedings
Participation fee: early – 35 euro; Normal – 55 euro; Late – 75 euros (package unavailable to affiliates at institutions in Romania)