Registration |

Eveniment asociat WELCOME 22 | Conferinta Internationala Interdisciplinara a Cadrelor Didactice din Mediul Preuniversitar | CICDP LUMEN 2022, Iasi, Romania, 24 noiembrie 2022 | 

Pentru acest eveniment se accepta maximum 1 autor/abstract

Incepeti de aici pentru a va inscrie un rezumat la aceasta conferinta |

Pas 1: Descarcati si completati formularul de inregistrare:


Pas 2: Accesati  LUMEN Submission Platform si selectati Make Submission

Completati toate informatiile solicitate de acest pas, si stabiliti o Parola. Dupa finalizarea contului si selectia Make Submission, veti primi un ID de inregistrare (registration ID).

Pas 3: Intoarceti-va in meniul OpenConf Home, si selectati Upload file

Pas 4: Folosind Submission ID pe care l-ati primit si parola pe care ati setat-o, puteti incarca acum formularul de inregistrare (Registration Form) pe care l-ati completat in format Word.

Pas 5: Veti primi un e-mail de notificare ca trimiterea dvs. a avut succes. Acum, unul dintre colegii nostri va verifica trimiterea, o va valida si va trimite mai multe informatii pe e-mail.


Proces de selectie rezumat | 

Toate inscrierile sunt supuse unei selectii peer-review. Rezumatul transmis va fi evaluat de catre membrii Comitetului Stiintific, pentru a se asigura conformitatea cu temele specifice Conferintei, conformitatea tehnica a Template-ului pentru Volumul de Rezumate (Working Papers) si respectarea criteriilor privind construirea rezumatului, asa cum stabilite de organizatori: scop, metodologie, contributie proprie, rezultate, concluzii.

Vom evalua relevanta rezumatului transmis in ceea ce priveste conformitatea cu tema Conferintei si contextul international in domeniu.


[English text]

Associated event WELCOME 22 | International Interdisciplinary Conference of Pre – University Teachers | CICDP LUMEN 2022, Iasi, Romania; November 24th, 2022

For this event maximum 1 author/submission is accepted

Start here to submit an abstract to this conference:

Step 1: download and fill-in the Registration Form Registration

Step 2: Join the LUMEN Submission Platform and click on Make Submission

Fill in all the required information there, and set a Password. After you finish and click Make Submission, you will receive a registration ID.

Step 3: You go back to OpenConf Home, and click on Upload file

Step 4: Using the Submission ID you had received, and the Password you set, you can now upload the Registration Form you filled in Word format.

Step 5: You will receive a notification e-mail that your submission was successful. Now, one of our colleagues will check your submission, validate it, and send you further information on e-mail.

Abstract selection process | 

All submissions are subject to peer-review selection. The submitted Abstract will be reviewed by the members of the Scientific Committee, in order ensure compliance with the specific Conference themes, the technical compliance of the template for the Working Papers, and the adherence to the criteria with regard to constructing the abstract, as laid down by the organizers: purpose, methodology, own contribution, results, conclusions.

We will evaluate the relevance of the submitted abstract in terms of the accordance with the Conference theme and to the international context in the field.