Workshop | Book Collection release

Workshop | Book Collection release: Concepte fundamentale în Pedagogie

Profile | Prof. Ph.D. Sorin CRISTEA, University of Bucharest (Romania)

Book release – Collection: Concepte fundamentale în Pedagogie, Didactica Publishing House, Bucharest

 • Vol. 1 – Pedagogia – Științele pedagogice – Științele educației
 • Vol. 2 – Educația – Concept și analiză
 • Vol. 3 – Finalitățile educației
 • Vol. 4 – Conținuturile și formele generale ale educației
 • Vol. 5 – Sistemul de Educație / Învățământ
 • Vol. 6 – Instruirea / Procesul de învățământ
 • Vol. 7 – Formele de organizare a instruirii / procesului de învățământ
 • Vol. 8 – Obiectivele instruirii / procesului de învățământ
 • Vol. 9 – Conținuturile instruirii / procesului de învățământ
 • Vol. 10 – Metodologia instruirii în cadrul procesului de învățământ
 • Vol. 11 – Evaluarea instruirii în cadrul procesului de învățământ
 • Vol. 12 – Realizarea instruirii ca activitate de predare-învățare-evaluare

Speakers |

 1. Assoc. Prof. Ph.D. Luminița Mihaela DRĂGHICESCU – Valahia University Târgovişte, Head of Teacher Training Department
 2. Assoc. Prof. Ph.D. Ana Maria Aurelia PETRESCU – Valahia University Târgovişte, Teacher Training Department;

Room | Amphitheater , Institute of Multidisciplinary Research for Science and Technology, Valahia University Târgoviște

Time | 1st day of 3rd LUMEN EDU2019, Wednesday – November 20th, 2019 | 13:15 – 14:00