Ethics of publication

[English version HERE]

LUMEN Publishing House adera la principiile de transparenta si sutine principalul obiectiv al COPE, “promovarea, pentru peneficiul public, al standardelor etice de conducere a cercetarilor stiintifice  si al standardelor etice de publicare in jurnalele academice” (COPE). LUMEN Publishing House urmareste sa se conformeze Codului de Conduita si Gidului de Bune Practici COPE  (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and Code of Conduct for Journal Publishers).

În ceea ce privește principiile COPE, LUMEN expune următoarele declarații de practică etică în publicare; o publicație manuscrisă se face numai după ce revizuirea etică este finalizată de unul sau doi referenti diferiți, care au evaluat activitatea științifică și trebuie să ia în considerare cel puțin următoarele aspecte:

 • Evitarea riscului de plagiat și respectarea proprietății intelectuale;
 • Respectarea drepturilor subiecților umani în cercetare;
 • Identificarea și manageruirea acuzatiilor privind abaterile de la normele de cercetare;
 • Identificarea si manageruirea nerespectarii normelor de citare;
 • Dezvăluirea oricărui conflict de interese;
 • Retragerea de la distribuirea publicațiilor.

Comitetul de Etică a Cercetării (REC) și Comitetul pentru Etică Editorială al Asociației LUMEN au scris această reglementare de etică editorială. Este necesar, acolo unde este cazul, sa existe o declarație scrisă a autorului cu privire la obtinerea consimțământului informat în toate cercetările efectuate cu subiecți umani. De asemenea, este necesar avizul REC – dacă este cazul.

 • EVITAREA RISCULUI DE PLAGIARISM ȘI RESPECTAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Plagiatul este expunerea gandurilor sau a cuvintelor unei alte persoane, ca si cum ar fi ale tale, fara permisiune, credit sau recunoaatere sau din cauza lipsei de citare corecta a surselor. Plagiatul poate lua diverse forme, de la “copierea” literala pana la parafrazarea muncii altei persoane. Pentru a judeca in mod corespunzator dacă un autor a plagiat, subliniem urmatoarele situatii posibile:

 • Un autor poate copia literal o lucrare a altui autor copiind cuvant cu cuvant, in intregime sau partial, fara permisiunea, recunoasterea sau citarea sursei originale. Aceasta practica poate fi identificata prin compararea sursei originale cu manuscrisul / lucrarea suspectata de plagiat.
 • Copierea substantiala implica faptul ca un autor a reprodus o parte substanțială a operei unui alt autor, fara permisiune, recunoaatere sau citare. Termenul substantial poate fi inteles atat din punct de vedere al calitatii, cat si al cantitatii, adesea utilizat in contextul proprietatii intelectuale. Calitatea se refera la valoarea relativa a textului copiat proportional cu munca in ansamblu.
 • Parafrazarea implică luarea de idei, cuvinte sau fraze dintr-o sursa si elaborarea lor in propozitii noi in cadrul scrierii. Aceasta practica devine neetica atunci cand autorul nu citeaza sau nu recunoaste munca/ autorul original. Aceasta forma de plagiat este forma cea mai dificil de identificat.

Editura LUMEN are o preocupare intensa cu privire la drepturile de autor si evitarea plagiatului. Principala responsabilitate revine autorilor in publicarea contractelor care stipuleaza in mod expres obligatia, inclusiv o declaratie pe proprie raspundere potrivit careia toate materialele apartin autorului si ca citarile se fac in conformitate cu normele de citare.

In conformitate cu principiul asigurarii calitatii COPE, au fost elaborate urmatoarele practici de catre Editura LUMEN:

 • Solicitarea de la autor a copiilor cu  drepturilor de retiparire pentru ilustratii, grafice, tabele etc. supuse drepturilor de autor;
 • Adoptarea de sisteme de detectare a plagiatului (de exemplu, software, cautarea unor titluri similare) in articolele trimise (fie ca operatie de rutina, fie atunci cand sunt ridicate suspiciuni);
 • Sprijinirea autorilor a caror drepturi de autor au fost incălcate sau care au fost victime ale plagiatului;
 • Colaborarea cu editorul pentru a apara drepturile autorilor si a urmari infractorii (de exemplu, solicitand retrageri sau eliminarea materialelor de pe site-uri web), indiferent dacă jurnalul lor detine drepturile de autor.
 •  RESPECTAREA DREPTURILOR SUBIECTILOR UMANI ÎN CERCETARE 

Referitor la respectarea etica in cercetarea pe subiecti umani, Editura LUMEN si publicatiile sale respecta si declaratiile incluse in Declaratia WMA de la Helsinki 2013; Declaratii care se referă la Inregistrarea si Publicarea Cercetarilor si Diseminarea Rezultatelor.

“Autorii, editorii Si editurile au obligatii etice in ceea ce priveste publicarea rezultatelor cercetarii. Autorii au datoria de a face publice rezultatele cercetarilor lor pe subiecti umani si sunt responsabili pentru exhaustivitatea si exactitatea rapoartelor lor. Acestia ar trebui sa respecte orientarile acceptate pentru raportarea etica. Rezultatele negative si neconcludente, precum si rezultatele pozitive ar trebui sa fie publicate sau facute publice in orice alt mod. Sursele de finantare, afilierea institutională si conflictele de interese ar trebui declarate in publicatie. Rapoartele de cercetare care nu sunt in conformitate cu principiile prezentei Declaratii nu ar trebui să fie acceptate spre publicare” (Declarația WMA din Helsinki, 2013, paragraful 36).

În plus, editura LUMEN poate solicita autorului să furnizeze o copie a aprobării etice din partea REC a instituției în care s-a desfășurat cercetarea, pentru a se asigura de acordul în cunoștință de cauză al participantului la cercetare, dreptul de a se retrage din Cercetarea și confidențialitatea datelor privind subiecții înscriși în cercetare).

Nu vom accepta sa publicam nicio cercetare asupra subiectilor umani, fara sa fie mentionat, fie in capitolul Metodologie, fie in sectiunea Acknowledgment, informatii cu privire la obtinerea consimtamantului informat de la participanti sau de la reprezentantii lor legali si aprobarea Comitetului de Etica in Cercetare al instituției, sau de la un IRB (Bord Independent de Cercetare). LUMEN poate oferi astfel de servicii prin REC al Centrului de Cercetare în Științe Sociale și Umaniste, în cazul in care nu aveti acces la niciuna dintre comisiile mentionate mai sus.

 •  IDENTIFICAREA SI GESTIONAREA UNOR INCALCARI DISCIPLINARE IN CERCETARE

Departamentul American de Sanătate și Servicii Umane (DHHS) defineste abaterile de cercetare ca: “fabricarea, falsificarea sau plagiatul in propunerea, efectuarea sau revizuirea cercetarii sau in raportarea rezultatelor cercetarii”, in timp ce Council of Science Editors  defineste abaterile ca “aplicarea oricarei actiuni care implica maltratarea subiectilor de cercetare sau manipularea intentionată a inregistrărilor stiintifice astfel incat nu mai reflecta adevarul observat”.

Respectând declarațiile COPE, Editura LUMEN are datoria de a acționa dacă este suspectată o abatere sau dacă ne este adus la cunoștință o greșeală de comportament. Această obligație se extinde atât la lucrările publicate, cât și la cele nepublicate. Ne conformam următoarelor condiții:

 • “Editorii nu ar trebui să respingă pur și simplu lucrările care ridică preocupări cu privire la posibilele comportamente greșite. Aceștia sunt obligați din punct de vedere etic să urmărească presupusele cazuri.
 • Editorii ar trebui să respecte schemele COPE, acolo unde este cazul.
 • Editorii ar trebui să caute mai întâi un răspuns din partea celor suspectați de abatere. În cazul în care nu sunt mulțumiți de răspuns, aceștia ar trebui să cerceteze angajatorii relevanți sau instituția sau un organism adecvat (poate un organism de reglementare sau o organizație națională de integritate în cercetare).
 • Redactorii ar trebui să depună toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se desfășoară o investigație adecvată a presupuselor comportamente greșite; Dacă acest lucru nu se întâmplă, editorii ar trebui să facă toate încercările rezonabile de a persista în obținerea unei soluții la această problemă. Aceasta este o obligație oneroasă dar importantă. 
 • IDENTIFICAREA  SI GESTIONAREA CITARILOR

Practica de manipulare a citărilor este adesea văzută ca o formă de constrângere, venită din partea editUrilor, editorilor sau membrilor consiliului de redacție care au exercitat presiuni asupra autorilor, obligându-i să adauge citări din jurnal, în scopul creșterii ratelor de citare și al gradului de impact al jurnalului. De asemenea, autorii sunt cunoscuți pentru auto-cita lucrarilor anterioare și citarea excesivă poate să cadă sub manipularea citarilor (Integritate și etică a publicării (PIE)).

Editura LUMEN asigură, prin procesul de peer review și referentii ei (atât editoriali, cât și tehnici), calitatea citărilor folosite într-un manuscris științific. Referentii sunt încurajați să verifice corelația dintre sursele folosite în text și cele menționate în capitolul bibliografie. De asemenea, în cazul identificării sau suspectării manipulării citarilor, referentii au datoria de a solicita explicații suplimentare privind utilitatea surselor în text, ca în cazul identificării surselor care nu sunt necesare, în legătură cu subiectul abordat de autor.

 • EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERES

Editura LUMEN cere ca sursele de sprijin financiar pentru lucrările raportate în manuscris să fie pe deplin recunoscute și să se constate eventualele conflicte de interese.

Editura LUMEN necesită o declarație despre conflictele de interese ale autorilor pentru toate manuscrisele trimise catre jurnal. Autori sunt rugați să dezvăluie orice posibil conflict de interese la sfârșitul manuscrisului. Toate conflictele de interese raportate vor fi publicate într-o zonă evidențiată ca parte a articolului. Dacă nu sunt raportate conflicte de interese, va fi inclusă și mențiunea “Nu au fost declarate conflicte de interese”. Posibilele conflicte de interese includ interesele financiare legate de problemele discutate în manuscris; De exemplu, dreptul de proprietate asupra brevetelor, proprietatea asupra stocurilor, consultanța, onorariile vorbitorilor.

PENTRU AUTORI:

Submiterea lucrailor de catre un autor cu aceeasi afiliere institutionala ca si unul dintre Editori

Un manuscris trimis de un autor care este afiliat la aceeași instituție ca unul dintre editori va fi preluat de unul dintre ceilalți editori care nu se află la acea instituție. Celălalt editor va selecta referentii și va lua toate deciziile asupra manuscrisului.

Trimiterea manuscrisului de către un membru de familie al editorului sau de către autorul a cărui relație cu editorul ar putea crea percepția tendentioasa

Acest tip de situație va fi, de asemenea, tratat de un alt editor. Celălalt editor va selecta referentii și va lua toate deciziile asupra manuscrisului. Dacă sunt îndoieli, editorii se vor consulta unul cu celălalt sau vor apela la un terț, în calitate de avocat.

PENTRU EDITORI:

Submiterea unui manuscris/text de catre un editor

Un manuscris trimis de catre un editor va fi procesat de unul dintre ceilalți editori, care nu este afiliat la aceeași instituție ca editorul care a trimis. Celălalt editor va selecta referentii și va lua toate deciziile asupra manuscrisului. Procesul depeer review va fi tratat în așa fel încât autorul să nu aibă acces la informații sau corespondență referitoare la prezentarea care nu este destinată autorilor.

PENTRU REFERENTI:

Potential conflict de interese pentru referenti

Înainte ca un manuscris să fie atribuit unui referent, referentul va primi o scrisoare de invitație care include următorul paragraf: “Dacă știți sau credeți că știți identitatea autorului și dacă simțiți că există vreun potențial conflict de interese în revizuirea acestui manuscris din cauza relației dvs. cu autorul (de exemplu, din punctul de vedere al prieteniei strânse sau al conflictului / rivalității) sau din orice alt motiv, va rugam, DECLARAȚI-L. Prin acceptarea acestei invitații, se presupune că nu există un potențial conflict de interese “.

 • RETRAGEREA DE LA DISTRIBUIREA PUBLICATIEI

După apariția unei publicații atât timp cât este în distribuție, poate fi retrasă dinemisiune la solicitarea comisiei de etică a LUMEN Publishing din următoarele motive:

 • Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor;
 • Încălcarea confidențialității în cercetarea publicată;
 • Expunerea persoanelor sau a instituțiilor la declarații calomnioase și defăimătoare sau la cererea autorului.

[English version HERE]


LUMEN Publishing House  adheres to the COPE principles of transparency and supports the COPE’s principal objects, “promotion, for the public benefit, of ethical standards of conduct in research and ethical standards in the publication of academic journals.”  (COPE). LUMEN Publishing House also aims to comply with the Codes of Conduct and Best Practice Guidelines (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and Code of Conduct for Journal Publishers).

In respect of the COPE principles, LUMEN exposes the following statements of ethical practice in publishing; a manuscript publication is made only after the ethical review is completed by one or two different reviewers, who evaluated the work scientifically and must consider at least the following aspects:

 • The avoidance of the risk of plagiarism and respect for intellectual property
 • Respect for the rights of human subjects in research
 • The identification of and dealing with allegations of research misconduct
 • The identification of and dealing with manipulations of citations
 • The disclosure of any conflicts of interest
 • Withdrawal from the distribution of publications

The Research Ethics Committee (REC) and Editorial Ethics Committee of LUMEN Association have written this editorial ethics’ regulation. It is required, where applicable, that an affidavit of the author of informed consent in all research that was conducted with human subjects.  Also, the opinion of the REC is needed – where applicable.

 • THE AVOIDANCE OF THE RISK OF PLAGIARISM AND RESPECT FOR INTELLECTUAL PROPERTY

Plagiarism is the exposing of another person’s thoughts or words as though they were your own, without permission, credit, or acknowledgment, or because of failing to cite the sources properly. Plagiarism can take diverse forms, from literally “copying” to paraphrasing the work of another. In order to judge properly whether an author has plagiarized, we emphasize the following possible situations:

 • An author can literally copy another author’s work by copying word for word, in whole or in part, without permission, acknowledgment or citing the original source. This practice can be identified by comparing the original source and the manuscript/work which is suspected of plagiarism
 • Substantial copying implies an author has reproduced a substantial part of the work of another author, without permission, acknowledgment or citation. The term substantial  can be understood both in terms of quality and quantity, often being used in the context of intellectual property. Quality refers to the relative value of the copied text in proportion to the work as a whole
 • Paraphrasing involves taking ideas, words or phrases from a source and crafting them into new sentences within the writing. This practice becomes unethical when the author does not properly cite or does not acknowledge the original work/author. This form of plagiarism is the more difficult form to be identified

LUMEN Publishing has an intensive preoccupation concerning the right of ownership and the avoidance of plagiarism. The main responsibility lies with the authors in publishing contracts expressly stipulating the obligation, including an affidavit that all materials belong to the author and that quotations are made in accordance with the law.

In accordance with the quality assurance principle of COPE, the following practices were developed by LUMEN Publishing House:

 • requesting of author copies of the reprinting rights for illustrations, graphs, tables etc. subject to copyright
 • adopting systems for detecting plagiarism (e.g. software, searching for similar titles) in submitted items (either routinely or when suspicions are raised)
 • supporting authors whose copyright has been breached or who have been the victims of plagiarism
 • being prepared to work with their publisher to defend authors’ rights and pursue offenders (e.g. by requesting retractions or removal of material from websites), irrespective of whether their journal holds the copyright
 • RESPECT THE RIGHTS OF HUMAN SUBJECTS IN RESEARCH

Related to ethical compliance in research on human subjects, LUMEN Publishing House, and its publications adheres also to the statements included within the WMA Helsinki Declaration 2013; statements which refer to Research Registration and Publication and Dissemination of Results.

“Authors, editors, and publishers all have ethical obligations with regard to the publication of the results of research. Authors have a duty to make publicly available the results of their research on human subjects and are accountable for the completeness and accuracy of their reports. They should adhere to accepted guidelines for ethical reporting. Negative and inconclusive as well as positive results should be published or otherwise made publicly available. Sources of funding, institutional affiliations, and conflicts of interest should be declared in the publication. Reports of research not in accordance with the principles of this Declaration should not be accepted for publication.” WMA Declaration of Helsinki, 2013, Paragraph 36 .

In addition, LUMEN Publishing can request the author to provide a copy of the ethical approval from the REC of the institution in which the research was conducted, in order to be assured of the informed consent of the research participant, the right to withdraw from the research and the confidentiality of data on subjects enrolled in the research).

We will not accept to publish any research on human subjects without a mention, either in the Methodology chapter or in the Acknowledgment section, regarding the informed consent obtained from the participants or their legal representatives, and the approval of the Research Ethics Committee of the institution, or from an IRB (Independent Research Board). LUMEN can offer such services through the REC of the Research Center in Social and Humanistic Sciences, in case you don’t have access to any of the above-mentioned committees.

 • THE IDENTIFICATION OF, AND DEALING WITH ALLEGATIONS OF, RESEARCH MISCONDUCT

The U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) defines research misconduct as: “fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing research, or in reporting research results”, while Council of Science Editors  defines “research misconduct” as  ”applying to any action that involves mistreatment of research subjects or purposeful manipulation of the scientific record such that it no longer reflects observed truth.”

Respecting COPE statements, LUMEN Publishing has the duty to act if misconduct is suspected or if an allegation of misconduct is brought to us. This duty extends to both published and unpublished papers. We comply to the following:

 • “Editors should not simply reject papers that raise concerns about possible misconduct. They are ethically obliged to pursue alleged cases.
 • Editors should follow the COPE flowcharts where applicable.
 • Editors should first seek a response from those suspected of misconduct. If they are not satisfied with the response, they should ask the relevant employers, or institution, or some appropriate body (perhaps a regulatory body or national research integrity organization) to investigate.
 • Editors should make all reasonable efforts to ensure that a proper investigation into alleged misconduct is conducted; if this does not happen, editors should make all reasonable attempts to persist in obtaining a resolution to the problem. This is an onerous but important duty.
 • THE IDENTIFICATION OF, AND DEALING WITH, THE MANIPULATION OF CITATIONS

The practice of manipulating citations is often seen as a form of coercion, coming from the editors, publishers or editorial board members who put pressure on the authors, binding them to add citations from the journal, with the purpose of increasing citation rates and the journal’s impact. Also, authors are known to self-cite their previous work and an excessive citation may fall under citation manipulation (Publication Integrity & Ethics (PIE).

LUMEN Publishing ensures, through the process of peer review and its reviewers (both editorial and technical review), the quality of the citations used within a scientific manuscript. Reviewers are encouraged to verify the correlation between the sources used in the text and those mentioned within the bibliography chapter. Also, in the case of the identification or suspicion of citation manipulation, the reviewers have the duty to ask for supplementary explanations of the utility of the sources in the text, as in the case of identifying sources that are not necessary, in connection with the topic approached by the author.

 • TO AVOID CONFLICTS OF INTEREST

LUMEN Publishing House requires that sources of financial support for the work reported within the manuscript are fully acknowledged, and any potential conflicts of interest noted.

LUMEN Publishing House requires a statement about authors’ conflicts of interest for all manuscripts submitted to the journal. Authors are kindly asked to disclose any possible conflict of interest at the end of the manuscript. Any reported conflicts of interest will be published in a highlighted zone as part of the article. If no conflicts of interest are reported, the statement “No conflicts of interest have been declared.” will be included. Possible conflicts of interest include financial interests relating to issues discussed in the manuscript; for example, patent ownership, stock ownership, consultancies, speakers’ fees.

FOR AUTHORS

Manuscript submission by author affiliated at same institution as one of the editors

A manuscript submitted by an author who is affiliated to the same institution as one of the editors will be taken in charge by one of the other editors who is not at that institution. The other editor will select reviewers and make all the decisions on the manuscript.

Manuscript submission by family member of editor or by author whose relationship with editor might create the perception of bias

This type of situation will be also handled by another editor. The other editor will select reviewers and make all decisions on the manuscript. If in doubt, the editors will consult with one another, or will appeal to a third party, as an advocate.

FOR EDITORS

Manuscript submission by an editor

A manuscript submitted by an editor will be processed by one of the other editors who is not affiliated to the same institution as the submitting editor. The other editor will select reviewers and make all the decisions on the manuscript. The peer review process will be handled in such a way that the author does not have access to information or correspondence relating to the submission that is not meant for authors.

FOR REVIEWERS

Potential conflict of interest for reviewers

Prior to a manuscript being assigned to a reviewer, the reviewer will receive an invitation letter that includes the following paragraph: “If you know or think you know the identity of the author, and if you feel there is any potential conflict of interest in your reviewing this manuscript because of your relationship with the author (e.g. in terms of close friendship or conflict/rivalry) or for any other reason, please DECLARE IT. By accepting this invitation, it is assumed there is no potential conflict of interest”.

 • WITHDRAWAL FROM DISTRIBUTION OF PUBLICATIONS

After the appearance of a publication for as long as it is in distribution, it can be withdrawn from the broadcast at the request of LUMEN Publishing ethics’ committee for the following reasons:

 • Plagiarism and copyright infringement;
 • Breaches of confidentiality in published research;
 • Exposure of persons or institutions to libelous and defamatory statements or at the request of the author.