Call for registration | LUMEN EDU 2017

Call for Papers | LUMEN EDU International Scientific Conference – Education, Quality & Sustainable Development | November 22 – 23, 2017 | Bucharest, Romania 

[English version HERE]

Call for Papers | LUMEN EDU International Scientific Conference – Education, Quality & Sustainable Development | 22 – 23 noiembrie, 2017 | Bucuresti, Romania 

Dragi Colaboratori,

Asociaţia LUMEN, alături de colaboratorii şi partenerii în organizare, anunţă deschiderea liniilor de înscriere la LUMEN EDU International Scientific Conference – Education, Quality & Sustainable Development (LUMEN EDU EQSD2017) | 22 – 23 noiembrie, 2017 | Bucuresti, Romania. 

Prima ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifice LUMEN EDU – Education, Quality & Sustainable Development este dedicată exclusiv ştiinţelor educaţiei, facilitând dialogul dintre cadre didactice universitare, cercetatori/postuniversitari, cadre didactice preuniversitare, personal didactic auxiliar, formatori şi masteranzi si doctoranzi din sfera educaţiei.

Pentru a consulta tematicile conferinţei consultaţi:

http://education.lumenconference.com/aims-scope/

Unde va avea loc | Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București ROMÂNIA,
Strada Constantin Noica 140, București 060057

Publicare | Lucrările prezentate la LUMEN EDU EQSD2017 pot fi publicate în volum de proceedings cu ISBN (în limba engleză), publicat de Editura LUMEN – ce va fi indexat in CEEOL, RePeC, EconPapers si propus spre indexare Web of Science, Conference Proceedings Citation Index (Thomson Reuters), în jurnale indexate în baze de date internaţionaleLUMEN, sau în volum de proceedings cu ISBN (limba română), publicat de Editura LUMEN ( cu indexare în CEEOL, RePeC, EconPapers).

Organizatori |

 • LUMEN Conference Center, Iasi | ROMANIA
 • LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi | ROMANIA
 • LUMEN Publishing, Iasi | ROMANIA
 • LUMEN Consultancy & Training Center, Iasi | ROMANIA

Co-organizatori |

 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Valahia din Târgoviște | ROMÂNIA
 • Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București ROMÂNIA

Parteneri |

 • Free International University of Moldova (ULIM) | REPUBLIC of MOLDOVA (main partner & host)
 • Faculty of Law & Administrative Sciences, Stefan cel Mare University from Suceava | ROMANIA
 • Valahia University of Targoviste, Faculty of Political Sciences, Letter and Communication, Targoviste | ROMANIA
 • Romanian Association of Medical Law, Iasi | ROMANIA
 • Research Center for Applied Ethics| Faculty of Philosophy, University of Bucharest | ROMANIA
 • National Association of Social Workers| Iasi Branch | ROMANIA
 • Higher Education Research and Consulting Company | SUA
 • Faculty of Physical Education and Sports within the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi | ROMANIA
 • Romanian Unit of UNESCO Chair in Bioethics, Babes Bolyai, Cluj Napoca | ROMANIA
 • University Babes Bolyai from Cluj Napoca | ROMANIA
 • Academy of Sciences of Moldova | REPUBLIC of MOLDOVA
 • State University of Physical Education and Sport, Chisinau | REPUBLIC of MOLDOVA
 • “Petre Andrei” University from Iasi | ROMANIA
 • “Al. I. Cuza” University from Iasi, Faculty of Philosophy and Social and Political Sciences, Iasi |ROMANIA
 • University of Hradec Kralove | CZECH REPUBLIC

Înregistrare | Vă rugăm trimiteţi înscrierile Dvs. Accesând pagina de înregistrare a LUMEN EDU EQSD2017 – http://education.lumenconference.com/registration/

Deadline Early registration| Termenul limită pentru înregistrarea timpurie este de 15 septembrie 2017.  Pentru a vedea termenele limita pentru toate cele 3 perioade de înregistrare si pentru a vedea taxele aferente fiecărei perioade accesaţi link-ul: http://education.lumenconference.com/registration/registration-deadlines/

Contact| www.education.lumenconference.com; lumenconference@gmail.com


[English version HERE]


 Dear Collaborators,

LUMEN Association, together with its collaborators and co-organizers, announces the start of the registration process for the LUMEN EDU International Scientific Conference – Education, Quality & Sustainable Development (LUMEN EDU EQSD2017) | November 22 – 23, 2017 | Bucharest, Romania. 

LUMEN EDU International Scientific Conference – Education, Quality & Sustainable Development (LUMEN EDU EQSD2017) is dedicated exclusively to the science of education, facilitating dialogue between academics, researchers / post-graduates, pre-university teachers, auxiliary teaching staff, trainers, master students and doctoral students in the field of education.

To view the topics of the conference, please consult:

http://education.lumenconference.com/aims-scope/

Venue of the Conference | National University of Physical Education and Sport, Bucharest ROMANIA, Strada Constantin Noica 140, Bucharest 060057

Publication | The papers presented at LUMEN EDU EQSD2017 can be published in ISBN proceedings volume (in English language only) published by LUMEN Publishing House – which will be indexed in CEEOL, RePeC, EconPapers and proposed for indexing in Web of Science, Conference Proceedings Citation Index Thomson Reuters); in LUMEN open access journals indexed in international databases, or in ISBN proceedings volume (in Romanian language), published by LUMEN Publishing House (indexed in CEEOL, RePeC, EconPapers).

Organizers|

 • LUMEN Conference Center, Iasi | ROMANIA
 • LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi | ROMANIA
 • LUMEN Publishing, Iasi | ROMANIA
 • LUMEN Consultancy & Training Center, Iasi | ROMANIA

Co-organizers|

 • Teacher Training Department of Valahia University of Targoviste | ROMANIA
 • National University of Physical Education and Sport, Bucharest | ROMANIA

Partners|

 • Free International University of Moldova (ULIM) | REPUBLIC of MOLDOVA (main partner & host)
 • Faculty of Law & Administrative Sciences, Stefan cel Mare University from Suceava | ROMANIA
 • Valahia University of Targoviste, Faculty of Political Sciences, Letter and Communication, Targoviste | ROMANIA
 • Romanian Association of Medical Law, Iasi | ROMANIA
 • Research Center for Applied Ethics| Faculty of Philosophy, University of Bucharest | ROMANIA
 • National Association of Social Workers| Iasi Branch | ROMANIA
 • Higher Education Research and Consulting Company | SUA
 • Faculty of Physical Education and Sports within the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi | ROMANIA
 • Romanian Unit of UNESCO Chair in Bioethics, Babes Bolyai, Cluj Napoca | ROMANIA
 • University Babes Bolyai from Cluj Napoca | ROMANIA
 • Academy of Sciences of Moldova | REPUBLIC of MOLDOVA
 • State University of Physical Education and Sport, Chisinau | REPUBLIC of MOLDOVA
 • “Petre Andrei” University from Iasi | ROMANIA
 • “Al. I. Cuza” University from Iasi, Faculty of Philosophy and Social and Political Sciences, Iasi |ROMANIA
 • University of Hradec Kralove | CZECH REPUBLIC

Registration | Please register and submit your abstract following the instruction from LUMEN EDU EQSD2017 registration page – http://education.lumenconference.com/registration/

Deadline Early registration | The deadline for early registration is September 15, 2017. To see the deadlines for all three registration periods and to see the fees for each period, visit the link: http://education.lumenconference.com/registration/registration-deadlines/

Contact| www.education.lumenconference.com; lumenconference@gmail.com