Workshop | The role of sport in reducing social disparities

[English version HERE]

Workshop | Rolul sportului în reducerea disparităților sociale

Main Organizer Institution | Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

Co-organizers | Asociația LUMEN, Centrul de Cercetări în Științe Socio-Umane, România

Chairs |

 • Prof.univ.dr. Florin Pelin, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Prof. univ.dr. Gabriel Ghițescu, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Conf.univ.dr. Corina Ciolcă, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Facultatea de Educație Fizică și Sport

Overview | Workshopul își propune să disemineze rezultatele Proiectului “Strategii pentru viitor, strategii pentru tineri” (SEE – PEH 018), precum şi modelele de bună practică din perioada de sustenabilitate a proiectului. În acelaşi timp, participanţii vor fi invitaţi la o dezbatere referitoare la modalităţile prin care sportul poate contribui în mod real la reducerea disparităţilor sociale şi, mai ales, posibilitățile de aplicare ale acestora în contextul sistemului educațional românesc.
Scopul acestui workshop este de a iniția crearea unei platforme naționale (instituții sportive, organizații, specialiști, reprezentanți ai comunității locale) capabile de genereze soluții de abordare educațională prin sport a tinerilor aflați în situații de risc.

Obiectivele acestui workshop vizează:

 • Prezentarea abordărilor educaționale bazate pe sport, dezvoltate în cadrul proiectului cu scopul creșterii gradului de incluziune socială și combaterii excluziunii pentru tinerii aflați în categorii de risc
 • Prezentarea unor modele de bună practică de către specialiștii care lucrează în mod direct cu aceste categorii de tineri
 • Diseminarea instrumentelor create în cadrul proiectului și posibilităților de utilizare în diferite medii instituționale

Topics | sport, incluziune socială, excluziune, tineri, categorii de risc

Period | 22-23 noiembrie 2017

Registration | Please send your proposals at lumenconference@gmail.com
Deadline workshop registration | see the deadlines page


[English version HERE]


Workshop | Role of sport in reducing social disparities

Main Organizer Institution | National University of Physical Education and Sport – Bucharest

Co-organizers | LUMEN Association, LUMEN Research Centre in Social & Humanistic Sciences, Romania

Chairs |

 • Prof.Ph.D. Florin Pelin, National University of Physical Education and Sport – Bucharest
 • Prof.Ph.D. Gabriel Ghițescu, National University of Physical Education and Sport – Bucharest, Faculty of Physical Education and Sport
 • Assoc.Prof.Ph.D. Corina Ciolcă, National University of Physical Education and Sport – Bucharest, Faculty of Physical Education and Sport

Overview | The workshop aims to disseminate the results of the project “Strategies for the Future, strategies for Youth” (SEE – PEH 018), as well as good practice models from the project’s sustainability period. At the same time, the participants will be invited to debate the issue, focusing on the ways in which sport can really contribute to the decrease of social disparities, and especially the possibilities for their application in the frame of the Romanian educational system.
The purpose of this workshop is to initiate the creation of a national platform (sports institutions, organizations, specialists, representatives of the local community) able of generating solutions for the sport-based educational approach of young people in risk situations.

The objectives of this workshop are:

 • Presenting sport-based educational approaches developed within the project to increase social inclusion and reduce exclusion for young people in risk situations
 • Presenting good practice models by specialists working directly with these young people
 • Dissemination of the tools created within the project and the possibilities for use in different institutional environments

Topics | sport, social inclusion, exclusion, young people, risk situations

Period | 22-23 of November 2017

Registration | Please send your proposals at lumenconference@gmail.com
Deadline workshop registration | see the deadlines page