Workshop | Teachers’ Continuous Professional Training.Current Trends and Challenges

[English version HERE]

Workshop Title |  Formarea continuă a cadrelor didactice – tendințe și provocări actuale

Main Organizer Institution | Universitatea Valahia din Târgoviște, România – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 Co-organizers | Asociația LUMEN, Centrul de Cercetări în Științe Socio-Umane, România

Chairs | 

 • Conf.univ.dr. Luminița Mihaela Drăghicescu, Universitatea Valahia din Târgoviște, România – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • Lect.univ.dr. Ana Maria Aurelia Petrescu, Universitatea Valahia din Târgoviște, România – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • As.univ.dr. Ioana Stăncescu, Universitatea Valahia din Târgoviște, România – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Overview |

Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o problemă fundamentală, hotărâtoare chiar, pentru realizarea unui proces educațional de calitate.  Schimbările rapide care se produc în mediul social, cu ecouri puternice la nivelul sistemului de educație, aduc deseori în fața cadrelor didactice situații complexe, dificile, greu de anticipat și soluționat. Venind în întâmpinarea unor astfel de situații, programele de formare continuă trebuie să-i instrumenteze pe profesori cu acele competențe necesare gestionării cu succes a tuturor problemelor cu care se confruntă în mediul educațional.

Obiectivele acestui  workshop vizează:

 • identificarea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice participante;
 • analiza opiniilor cadrelor didactice privind motivația implicării în programe de formare continuă și a celor mai adecvate modalități de sporire a acesteia;
 • identificarea opiniilor cadrelor didactice participante cu privire la modurile de organizare și strategiile cele mai eficiente utilizate în derularea programelor de formare continuă;
 • prezentarea unor exemple de bune practici în ceea ce privește formarea continuă a cadrelor didactice.

Topics | 

Formare continuă a cadrelor didactice, nevoi de formare, provocări în formare continuă a cadrelor didactice,  practici de succes în formare continuă a cadrelor didactice.

 Period |

Registration | Please send your proposals at lumenconference@gmail.com 

Deadline workshop registration | see the deadlines’s page


[English version HERE]


Workshop Title |  Teachers’ Continuous Professional Training – Current Trends and Challenges

Main Organizer Institution | Valahia University Targoviste, Romania – Teacher Training Department

Co-organizers | LUMEN Association, LUMEN Research Center in Social & Humanistic Sciences, Romania

Chairs | 

 • Assoc. Prof. Ph.D. Luminița Mihaela Drăghicescu, Valahia University Targoviste, Romania – Teacher Training Department
 • Lect. Ph.D. Ana Maria Aurelia Petrescu, Valahia University Targoviste, Romania – Teacher Training Department
 • Assist. Prof. Ph.D. Ioana Stăncescu, Valahia University Targoviste, Romania – Teacher Training Department

Overview |

The continuous professional development of the teachers represents a fundamental and a decisive problem even for the achievement of a quality educational process. The rapid changes occurred in the social environment, with strong echoes in the educational system, often bring into the teachers’ attention complex situations, difficult to be anticipated and solved. Facing such situations, the continuous professional development programmes should instruct the teachers with the necessary skills and competences needed to successfully manage all the problems faced in the educational environment.

The objectives of this workshop are:

 • identifying the continuing professional training needs of the participating teachers;
 • analyzing the teachers’ opinions related to the motivation of engaging in continuous professional training programs and on the most appropriate ways for its increasing;
 • identifying the opinions of the participating teachers on the most suitable organizational ways and on the most effective strategies used in the continuous professional training processes;
 • presenting examples of good practices concerning the teachers’ professional training progammes.

Topics | 

teachers’ continuous professional training, training needs, challenges related to teachers’ continuous professional training, successful practices in  teachers’ continuous professional training.

 Period |

Registration | Please send your proposals at lumenconference@gmail.com

 Deadline workshop registration | see the deadlines’s page